Privacy Statement

Bij Woudat.nl hechten wij veel waarde aan de bescherming van uwprivacy en de veilige behandeling van uw persoonsgegevens. Wij streven ernaarom uw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te verwerken, in overeenstemming metde geldende wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

 

Verzameling en gebruik vanpersoonsgegevens

Wijverzamelen alleen de basisgegevens die nodig zijn om onze website teoptimaliseren en om statistische informatie te verkrijgen over het gebruik vanonze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics 4. De verzameldepersoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt vooranalyse doeleinden en wordenniet op individueel niveau aan derden verstrekt.

 

Cookies

Omhet gebruiksgemak van onze website te vergroten, maken wij gebruik van cookies.Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser worden opgeslagen opuw apparaat wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies helpen ons omgebruikers voorkeuren te onthouden, statistieken bij te houden en om uwervaring op onze website te verbeteren. U kunt ervoor kiezen om cookies uit teschakelen in uw webbrowser-instellingen, maar houd er rekening mee dat sommigefuncties van onze website mogelijk niet meer correct werken.

 

Beveiliging

Wijnemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uwpersoonsgegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies,misbruik of wijziging. We evalueren onze beveiligingsmaatregelen regelmatig enpassen deze aan indien nodig.

 

Externe links

Onzewebsite kan links bevatten naar andere websites van derden waarvoor wij geenverantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de privacy praktijken of deinhoud van deze websites. Wij raden u aan om het privacy beleid van diewebsites te raadplegen voordat u persoonlijke gegevens verstrekt.

 

Uw rechten

Uheeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die wij bewaren,evenals het recht om rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking enoverdraagbaarheid van uw gegevens te verzoeken. Indien u gebruik wilt maken vandeze rechten of vragen heeft over ons privacy beleid, kunt u contact met onsopnemen via de contactgegevens vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacy beleid

Wijbehouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment tewijzigen. De meest recente versie van onze privacyverklaring is altijdbeschikbaar op onze website. Wij raden u aan om regelmatig onzeprivacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuelewijzigingen.

 

Contactgegevens

Indienu vragen heeft over ons privacy beleid of als u gebruik wilt maken van uwrechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemenvia de volgende contactgegevens:

 

Woudat.nl

Contactpersoon: Jochem Wouda

Email: info@woudat.nl